Mặc định trên mỗi trang web thì khi chúng ta cuộn lên cuộn xuống sẽ không được mềm mại và mượt, với đoạn jquery effect dưới đây, mình sẽ mang hiệu ứng cuộn mượt mà đó vào Blogspot. Đã áp dụng trên bacsiwindows.com

Đọc thêm »
0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: