SEDODAIHOC.COM xin gửi đến các em Bộ Đề Thi Thử của tổ hợp môn Khoa học xã hội, gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trong giai đoạn ôn thi nước rút giúp các em một phần định hướng kiến thức thi.


GIỚI THIỆU


 • Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 được cập liên tục đến hết tháng 6/2018 
 • Bộ đề được tổng hợp từ nhiều nguồn đa dạng và có chọn lọc
 • Đề thi đã được đăng tải luôn có đáp án (hoặc giải chi tiết) cho từng câu hỏi.
 • Lần cập nhật cuối: 07/06/2018


  MÔN SỬ


  • 18X110. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - Đề KSCL Sở GD & ĐT Thanh Hóa - Có Đáp Án
  • 18X109. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Chuyên Thái Bình - L1 - Giải Chi Tiết
  • 18X108. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X107. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - L1 - Có Đáp Án
  • 18X106. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X105. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - Liên trường THPT - Nghệ An - L1 - Có Đáp Án
  • 18X104. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - L1 - Có Đáp Án
  • 18X103. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X102. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - L1 - Có Đáp Án
  • 18X101. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Sử - Đề Minh Họa Bộ GD & ĐT - Giải Chi Tiết

  MÔN ĐỊA


  • 18X109. Đề KST3_2018 môn Địa - THPT Trần Phú & Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Có Đáp Án
  • 18X108. Đề KSCL L3 năm 2017-18 Môn Địa - Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Có Đáp Án
  • 18X107. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - L1 - Có Đáp Án
  • 18X106. Đề KSCL L1 năm 2017-18 Môn Địa - Xuân Hòa - Vĩnh Phúc - Có Đáp Án
  • 18X105. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - Liên trường THPT - Nghệ An - L1 - Có Đáp Án
  • 18X104. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X103. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X102. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - L1 - Giải Chi Tiết
  • 18X101. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn Địa - Đề Minh Họa Bộ GD & ĐT - Giải Chi Tiết 

  MÔN GDCD


  • 18X308. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Chuyên Thái Bình - L1 - Giải Chi Tiết
  • 18X307. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X306. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X305. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - Liên trường THPT - Nghệ An - L1 - Có Đáp Án
  • 18X304. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - L1 - Có Đáp Án
  • 18X303. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - L1 - Có Đáp Án
  • 18X302. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - L1 - Có Đáp Án 
  • 18X301. Đề thi thử THPTQG 2018 Môn GDCD - Đề Minh Họa Bộ GD & ĐT - Giải Chi Tiết
  0 bình luận
  Tag

  Không có nhận xét nào: