Dành cho học sinh khá, giỏi chinh phục điểm 8, 9, 10

Các bài toán được phân loại thành các dạng:

  • Tọa độ của điểm và véctơ trong không gian
  • Phương trình mặt phẳng nâng cao
  • Phương trình đường thẳng nâng cao
  • Phương trình mặt cầu nâng cao
  • GTLN, GTNN trong hình học tọa độ Oxy

0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: