Sổ tay Sinh học gồm 28 trang tóm gọn các kiến thức Sinh học cần thiết cho việc ôn luyện THPT Quốc gia. Nội dung chính bao gồm: 

Ôn tập 1. Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử 
 • Phần 1. Cấu trúc và cơ chế tự nhân đôi của ADN
 • Phần 2. Cấu trúc và cơ chế tổng hợp ARN
 • Phần 3. Cấu trúc và cơ chế tổng hợp Protein
 • Những điều cần nắm khi giải toán về phần cấu trúc và cơ chế tự nhân đôi của ADN
 • Những điều cần nắm khi giải toán về phần cấu trúc và cơ chế tổng hợp ARN
 • Những điều cần nắm khi giải toán về phần cấu trúc và cơ chế tổng hợp Protein
Ôn tập 2. Di truyền ở cấp độ tế bào
 • Phần 1. Nhiễm sắc thể và cơ chế nguyên phân
 • Phần 2. Cơ chế giảm phân và thụ tinh
 • Những điều cần nắm khi giải toán về phần nhiễm sắc thể và cơ chế nguyên phân
 • Những điều cần nắm khi giải toán về phần cơ chế giảm phân và thụ tinh
Ôn tập 3. Các quy luật di truyền
 • Phần 1. Các định luật của Menden
 • Phần 2. Các định luật liên kết - Hoán vị gen
 • Phần 3. Định luật tương tác gen

0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: