Nội dung cuốn sách được phân thành 15 dạng bài toán trọng tâm của chương trình THPT. Mỗi dạng bài toán được trình bày gồm 3 phần:

  • Phương pháp chung
  • Phương pháp giải nhanh + Bài tập áp dụng
  • Bài toán áp dụng

Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp các em học sinh ôn thi có hiệu quả nhất. Ngoài ra, cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo cho các thầy, cô giáo dạy Sinh học.


0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: