MEGA 2018 - Luyện đề THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học được biên soạn bởi các tác giả Phạm Thị Hương và Phùng Thị Ngọc Quyền, cuốn sách gồm 432 trang, được sử dụng cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học.

Nội Dung Sách

Phần 1. Bài test năng lực các chuyên đề

Kiến thức trọng tâm Sinh học 11

 • Chuyên đề 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
 • Chuyên đề 2. Cảm ứng
 • Chuyên đề 3. Sinh trưởng và phát triển
 • Chuyên đề 4. Sinh sản

Kiến thức trọng tâm Sinh học 12

 • Chuyên đề 1. Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, tế bào
 • Chuyên đề 2. Quy luật di truyền
 • Chuyên đề 3. Di truyền học quần thể
 • Chuyên đề 4. Di truyền học người
 • Chuyên đề 5. Ứng dụng di truyền và chọn giống
 • Chuyên đề 6. Tiến hóa
 • Chuyên đề 7. Sinh thái học

Phần 2. Video bài giảng (Nếu thấy sách hay, bạn đọc hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhận được video bài giảng đi kèm, cũng như hỗ trợ từ phía nhà sách)


 • Chuyên đề 1. Di truyền quần thể
 • Chuyên đề 2. Liên kết gen - Hoán vị gen
 • Chuyên đề 3. Tương tác gen

0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: