Nội dung tài liệu gồm 8 chủ đề:

 • Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số
 • Chủ đề 2. Cực trị của hàm số
 • Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Chủ đề 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Chủ đề 5. Đồ thị của hàm số
 • Chủ đề 6. Tương giao giữa hai đồ thị
 • Chủ đề 7. Bài toán tiếp tuyến, sự tiếp xúc của đồ thị hàm số
 • Chủ đề 8. Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số


Bố cục của các chủ đề gồm các phần sau:

 • Kiến thức cơ bản cần nắm
 • Các dạng toán và phương pháp giải (kèm theo các bài toán minh họa)
 • Thủ thuật Casio giải nhanh
 • Bài tập trắc nghiệm rèn luyện (có lời giải chi tiết)

0 bình luận
Tag

Không có nhận xét nào: